Kërkoni
Albanian
Kategoritë
  Menu Close
  • Kategoritë
  • Faqja kryesore
   • Rreth nesh
    • Back
    •  

     Kush jemi? 

      

     Më 5 Dhjetor 1912, për rëndësinë specifike që kishte Posta Shqiptare, qeveria e parë kombëtare e Ismail Qemalit, një javë pas shpalljes së pavarësisë, ngriti një ministri të veçantë të Post Telegrafës, ministër i së cilës ishte eruditi Lef Nosi.

      

     Posta Shqiptare sh.a është shoqëria më e madhe tregtare që operon në tregun e shërbimeve  postare dhe financiare në vend. Ndër vite, Posta Shqiptare nuk ka patur në fokus vetëm aktivitetin tregtar, por ka shërbyer si një ndërmjetëse  vitale midis biznesit, qytetarëve dhe institucioneve.

     Misioni ynë është të vazhdojmë të mbetemi lokomotiva e shërbimeve postare e financiare në vend, duke i garantuar klientit cilësi maksimale të shërbimeve, si duke përmbushur me së miri sloganin Shpejt.Sigurt.Kudo.

      

     Qëllimi ynë është konsolidimi i pozicionit dhe rritja e reputacionit të kompanisë në tregun e shërbimeve, duke synuar arritjen e standarteve në të njëjtin nivel me Postat homologe të rajonit e më gjerë.

     Ne jemi pranë jush me 533 zyra postare në të gjithë Shqipërinë dhe rreth 2500 punonjës në shërbimin tuaj. 

     Aset Kombëtar

     Si një ndër koorporatat e para në vend, që prej krijimit të shtetit shqiptar, 109 vite më parë, marka Posta Shqiptare, ka një rëndësi të veçantë për rolin dhe funksionin në gjithë këtë periudhë të gjatë kohore, si dhe trashëgiminë kulturore të saj përmes historisë së pullës dhe objekteve filatelike. Sot Posta Shqiptare është një aset në pronësi të taksapaguesve shqiptar dhe si e tillë çdo kontribut ndaj Postës është kontribut për vetë qytetarët dhe vendin.

     Pararojë në Teknologji

     Posta Shqiptare si çdo kompani dhe organizatë tjetër serioze është e vetëdijshme për rëndësinë e adaptimit me proceset evolutive të teknologjisë. Për këtë Posta ka zgjedhur të jetë një institucion në zhvillim dhe si e tillë ka nisur procesin e transformimit të shërbimeve dhe produkteve të saj drejt digjiitalizimit, aksesit në platformat online dhe integrimit të formateve hibride të shërbimit, çka e pozicionon atë krah aktorëve kryesorë të ekosistemit të inovacionit në Shqipëri e më tej në rajon.

     Përgjegjësi Sociale Korporative

     Zhvillimi i një avantazhi të qëndrueshëm konkurrues është një sfidë kryesore në axhendat e lidershipit të sotëm global dhe lokal, kësisoj Posta Shqiptare do të duhet të përqëndrohet në investime të qëndrueshme, zhvillimin e kontrolleve, standardeve, raportimeve që fokusohen në zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë duke ndihmuar komunitetin dhe duke zhvilluar potencialisht biznesin e tyre.

     Kjo qasje synon promovimin e një integrimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, brenda një vizioni të përgjithshëm të një shoqërie në proces globalizimi, ku ndërlidhen faktorë të qëndrueshëm politik, ekonomik, mjedisor dhe social.

     Vendet kandidate të BE-së si Shqipëria nxiten të inkurajojnë ndërmarrjet e biznesit të zhvillojnë dhe forcojnë angazhimet e tyre për përgjegjësinë shoqërore të korporatave. Ndaj Posta Shqiptare duhet të investojë kapacitetet e saj në drejtim të këtij angazhimi, si një institucion që përqafon standardet dhe modelet më të zhvilluara ndërkombëtare në këtë drejtim.

    • homepage.aboutus.readmore
  • Llogaria ime

  Politika e privatësisë

  POLITIKAT E PRIVATËSISË

  I nderuar klient,

  Ju bëjmë me dije se, me qëllim për t’ju ofruar një shërbim sa më të mirë, të shpejtë dhe sipas kërkesave tuaja, Posta Shqiptare sh.a, ka krijuar disa forma aplikimi te cilat kërkojnë nga përdoruesi qe të vendosin edhe disa nga të dhënat e tij personale. Të dhënat do të grumbullohen, përpunohen dhe ruhen nga Posta Shqiptare në përputhjë të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar. Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.

  Kjo është politika kryesore e privatësisë për platformën e-commerce te Postës Shqiptare Sh.a, për disa shërbime të ofruara përmes kësaj platforme në faqen e saj të webit.

  Principet tona

  1. Ne bëjmë çmos për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve tanë nëpërmjet përdorimit të duhur të teknologjive të sigurta. Kjo do të thotë:
  2. Ne do të respektojmë privatësinë tuaj. Ju do të merrni email marketingu  vetëm nëse jeni regjistruar vullnetarisht në buletinin tonë të postës elektronike. Ne kurrë nuk do ta ndajmë adresën tuaj të emailit me palë të treta pa lejen tuaj.
   3. Ne do të mbledhim dhe përdorim të dhënat individuale të përdoruesit vetëm kur kemi arsye legjitime biznesi dhe kemi të drejtë ligjore ta bëjmë këtë.
   4. Ne do të jemi transparentë në marrëdhëniet tona me ju lidhur me atë se çfarë informacioni rreth jush do të mbledhim dhe si do ta përdorim informacionin tuaj.
   5. Ne do t'i përdorim të dhënat personale vetëm për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur fillimisht dhe do të sigurojmë që të dhënat personale të asgjësohen në mënyrë të sigurt.
  • Ne sigurojmë që kemi masat e duhura të sigurisë fizike dhe teknologjike për të mbrojtur informacionin tuaj.
  • Ne sigurojmë që kur ne japim çdo proçes, ofruesi i shërbimit përdor masat e duhura të sigurisë.

  2. Informacioni personal rreth klientëve .

  Informacioni që mbledhim nga klientët tanë na ndihmon të përmirësojmë vazhdimisht mënyrën se si u ofrojmë shërbime klientëve dhe partnerëve tanë. Ky informacion personal mund të përfshijë: emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit; Data e lindjes; metodat e preferuara të komunikimit; emri i biznesit (në rastin e një partneri) dhe adresa e biznesit; detajet bankare dhe detajet e kartës së kreditit. Ne gjithashtu krijojmë informacione që bëhen pjesë e informacionit personal që mbajmë për ju, si numri i pasaportës, vendi i origjinës dhe përdorimi i faqes nga ana juaj.

  -          Kontaktimi përmes faqes së internetit ose ndryshe
  Kur përdorni faqen e internetit 
  http://e-shop.postashqiptare.al/ ("Sajti ynë") ose na kontaktoni me postë, telefon, faks, email ose SMS, ne mbledhim, ruajmë dhe përdorim disa informacione personale që ju na jepni. Kjo përfshin detaje të tilla si emri, adresa, telefoni, faksi, posta elektronike dhe numri i telefonit celular, si dhe të dhënat e vendndodhjes, regjistrat e uebit dhe të dhëna të tjera të komunikimit, pavarësisht nëse kjo kërkohet për qëllimet tona të faturimit ose ndryshe dhe burimet që ju aksesoni. Nëse na kontaktoni, ne mund të mbajmë një regjistrim të asaj korrespondence.

  Negjithashtu mund të përdorim informacionin për: reklamimin e produkteve dhe shërbimeve, për të përpunuar pagesat dhe për të mbajtur llogari dhe regjistrime. Përveç kësaj, ne e përdorim këtë informacion për të përmirësuar platformën tonë, për të parandaluar ose zbuluar mashtrimet ose abuzimet e faqes sonë të internetit dhe për t'u mundësuar palëve të treta të kryejnë funksione teknike, logjistike ose të tjera në emrin tonë.

  Ne gjithashtu mund t'i përdorim të dhënat tuaja për t'ju dërguar gazeta dhe promovime, dhe për të kryer sondazhe ose sondazhe në internet me telefon, përmes emailit, telefonit ose postës

  4. Sa i sigurt është informacioni ?

  Ne mbajmë masa mbrojtëse fizike, elektronike dhe procedurale në lidhje me mbledhjen, ruajtjen dhe zbulimin e informacionit personal të identifikueshëm. Procedurat tona të sigurisë nënkuptojnë që ne mund të kërkojmë herë pas here prova të identitetit përpara se t'jua zbulojmë informacionin personal.

  5. Po lidhjet me faqet e tjera të internetit?

  Faqja jonë mund të përfshijë lidhje me faqet e tjera të internetit. Ne nuk ofrojmë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm të klientit për këta reklamues ose faqe interneti të palëve të treta.Politika jonë aktuale e privatësisë zbatohet për të gjitha informacionet që kemi për ju dhe llogarinë tuaj. Megjithatë, ne qëndrojmë prapa premtimeve që bëjmë dhe nuk do t'i ndryshojmë kurrë politikat dhe praktikat tona për t'i bërë ato më pak mbrojtëse ndaj informacionit të klientit të mbledhur në të kaluarën pa pëlqimin e klientëve të prekur.